Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Οι ΠΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, για τις οφειλές Ιανουαρίου στην εφορία.

Το παλαιό σύστημα προσαυξήσεων θα ισχύσει για τις οφειλές που πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου (ΕΕΤΗΔΕ του 2012, του ΦΑΠ 2011-2013 ή το Φόρο Πολυτελείας, και φόροι εισοδήματος που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.12.2013).

Το παλαιό σύστημα προβλέπει τόκο 1% (για φόρο εισοδήματος) έως 1,5% (για ΦΑΠ, ΦΜΥ). Αντίθετα το νέο σύστημα, που ισχύει για οφειλές που βεβαιώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, ισχύει νέο σύστημα με τόκο 0,7% για κάθε μήνα καθυστέρησης, αλλά και υψηλά πρόστιμα για κάθε καθυστέρηση (10% για δύο μήνες,  20% για καθυστέρηση ενός έτους και 30% για καθυστέρηση τριών ετών).
Οι οφειλές που λήγουν στα τέλη Ιανουαρίου έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31.12.2013, οπότε ισχύει το παλαιό σύστημα προσαυξήσεων, σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
Αντίθετα, για τις οφειλές που βεβαιώνονται μέσα στο 2014, ισχύουν τα νέα πρόστιμα.

Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για το ΕΕΤΗΔΕ του 2012 που αφορά 1,6 εκατομμύρια ακίνητα, η έκτη δόση για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012, ενώ για τον ΦΑΠ του 2013 λήγει η τέταρτη δόση. Για πληρωμή φόρου εισοδήματος 2013 καλούνται μέχρι την Παρασκευή περίπου 26.000 υπόχρεοι. Τέλος, ήρθε η ώρα για τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος αφορά περίπου 7.000 φορολογούμενους με ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών, αεροσκάφη και πισίνες.

Τι προβλέπει το παλιό καθεστώς των υπερημεριών (για οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2013)

Για όλες τις υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής οφειλών που αφορούν χρονικές περιόδους μέχρι και την 31η-12-2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που είναι ηπιότερο. Το καθεστώς αυτό προβλέπει ότι:

σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης από την οποία προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης,

σε κάθε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, εξαιτίας της οποίας δεν καταβλήθηκε φόρος, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης,

σε κάθε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 2,5% ανά μήνα καθυστέρησης

ειδικά στον ΦΠΑ, οι πρόσθετοι φόροι των παραπάνω περιπτώσεων υπολογίζονται, αντίστοιχα, με ποσοστά 1,5%, 3% και 3,5% ανά μήνα καθυστέρησης

σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Το παλαιό αυτό καθεστώς ισχύει ακόμη και για ορισμένες παραβάσεις που διαπράττονται μετά την 31η-12-2013! Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει φέτος εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος εισοδήματος θα επιβαρυνθεί με πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν με το παλαιό νομοθετικό καθεστώς, δηλαδή με επιπλέον φόρο 1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής. Επίσης εάν ένας φορολογούμενος δεν καταβάλει φέτος εμπρόθεσμα μία μηνιαία δόση φόρου εισοδήματος ή φόρου ακίνητης περιουσίας του έτους 2013 θα τιμωρηθεί με πρόσθετο φόρο καθυστέρησης 1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογΙου