Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΛΕΒΑΡΗ, 14:00 Μ.Μ, ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΕΚΙ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ


Δικάζεται ένας άνθρωπος που δεν κοίταξε την πάρτη του.

Ρεμπέτικο γλέντι 
με τους ΓΙΑΒΑΣ ΓΙΑΒΑΣ
για τα δικαστικά έξοδα του Πέτρου Καπετανόπουλου
την Κυριακή 7 Φλεβάρη από τις 14:00 μ.μ,  στο Αυτόνομο Στέκι, Ζ.Πηγής 95-97 & Ισαύρων, Εξάρχεια.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ
 
 

Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 21 Ιου­λίου σε έ­να παρ­κά­κι στον Κολωνό δύο ένστολοι α­στυ­νο­μι­κοί εί­χαν ρί­ξει κά­τω έ­ναν με­τα­νά­στη α­πό το Πα­κι­στάν και τον πα­τού­σαν. Ακού­γο­ντας τις φω­νές α­πό το μπαλ­κό­νι του σπι­τιού του, ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος κα­τέ­βη­κε στο δρό­μο να δει τι γί­νε­ται. «Για­τί πα­τά­τε τον άν­θρω­πο;» ρώ­τη­σε. Ο α­στυ­νο­μι­κός τρά­βη­ξε το πό­δι και α­πά­ντη­σε «δεν τον πα­τάω». Ο δεύ­τε­ρος πλη­σία­σε. «Δεν ή­ταν αυ­τό πά­τη­μα, αυ­τό εί­ναι» και έ­χω­σε με ό­λη του τη δύ­να­μη μια κλω­τσιά στον ή­δη α­κι­νη­το­ποιη­μέ­νο συλ­λη­φθέ­ντα. Για κά­ποιον α­κα­τα­νό­η­το προ­φα­νώς σε αυ­τούς λό­γο, ο δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος πο­λί­της συ­νέ­χι­σε να δια­μαρ­τύ­ρε­ται – ού­τε υ­πο­χώ­ρη­σε μπρο­στά στο δί­καιο των πρά­ξεών τους ού­τε τους φο­βή­θη­κε. Οπό­τε εί­παν να τον συλ­λά­βουν.

Για την αστυνομική σκευωρία που στήθηκε ενάντια στον αγωνιστή Πέτρο Καπετανόπουλο δείτε :http://sineleusikolonou.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html


Κάλεσμα για συγκέντρωση συμπαράστασης 
την Παρασκευή 12 Φλεβάρη στις 10:00 π.μ.,  στο κτίριο του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας, 
Κυρίλλου Λουκάρεως & Λ. Αλεξάνδρας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογΙου